Mille Food - Dansk modermælkerstatning i allerhøjeste kvalitet Mille official website (EN) From Fairy Tale to you Mille蜜儿乐儿乳业官网-麦蔻奶粉-丹麦婴幼儿配方奶粉品牌

父母学堂

Parents classroom
父母学堂
Mille奶粉喂养注意事项 Mille育儿理念 Mille与丹麦高等学府联合科研

Mille奶粉喂养注意事项

Precautions for Mille milk powder feeding

Mille育儿理念

Danish parenting philosophy

Mille与丹麦高等学府联合科研

Mille PhD program at University
Mille与丹麦高等学府开展博士及博士后项目,为Mille奶粉提供联合科研支持。

育儿专家

Parenting expert
 • 张鹏5
  张鹏5育儿专家

  谢宏,1965年出生于浙江省台州市黄岩区,贝因美创始人、首席科学家。担任中国食品科学技术学会常务理事、中国儿童食品专业学会常务理事、中国国家标准化管理委员会国际标准化专家、全国特殊膳食标准化技术委员会委员、全国青少年儿童食品安全专家委员会专家委员、浙江省妇幼婴童产业商会会长、杭州市婴童产业协会名誉会长、浙江大学MBA导师、浙江工商大学客座教授、浙江省孕婴童用品行业协会会长、北京大学兼职教授、浙江大学人文学院兼职研究员等多种社会职务。

  谢宏著有《造就冠军宝贝》、《婴幼儿营养与科学喂养》、《谢宏真道理》、《贝因美成功生养教》、《系统经营论》等20多部论著。

 • 张鹏4
  张鹏4育儿专家

  谢宏,1965年出生于浙江省台州市黄岩区,贝因美创始人、首席科学家。担任中国食品科学技术学会常务理事、中国儿童食品专业学会常务理事、中国国家标准化管理委员会国际标准化专家、全国特殊膳食标准化技术委员会委员、全国青少年儿童食品安全专家委员会专家委员、浙江省妇幼婴童产业商会会长、杭州市婴童产业协会名誉会长、浙江大学MBA导师、浙江工商大学客座教授、浙江省孕婴童用品行业协会会长、北京大学兼职教授、浙江大学人文学院兼职研究员等多种社会职务。

  谢宏著有《造就冠军宝贝》、《婴幼儿营养与科学喂养》、《谢宏真道理》、《贝因美成功生养教》、《系统经营论》等20多部论著。

 • 张鹏3
  张鹏3育儿专家

  谢宏,1965年出生于浙江省台州市黄岩区,贝因美创始人、首席科学家。担任中国食品科学技术学会常务理事、中国儿童食品专业学会常务理事、中国国家标准化管理委员会国际标准化专家、全国特殊膳食标准化技术委员会委员、全国青少年儿童食品安全专家委员会专家委员、浙江省妇幼婴童产业商会会长、杭州市婴童产业协会名誉会长、浙江大学MBA导师、浙江工商大学客座教授、浙江省孕婴童用品行业协会会长、北京大学兼职教授、浙江大学人文学院兼职研究员等多种社会职务。

  谢宏著有《造就冠军宝贝》、《婴幼儿营养与科学喂养》、《谢宏真道理》、《贝因美成功生养教》、《系统经营论》等20多部论著。

 • 张鹏2
  张鹏2育儿专家

  谢宏,1965年出生于浙江省台州市黄岩区,贝因美创始人、首席科学家。担任中国食品科学技术学会常务理事、中国儿童食品专业学会常务理事、中国国家标准化管理委员会国际标准化专家、全国特殊膳食标准化技术委员会委员、全国青少年儿童食品安全专家委员会专家委员、浙江省妇幼婴童产业商会会长、杭州市婴童产业协会名誉会长、浙江大学MBA导师、浙江工商大学客座教授、浙江省孕婴童用品行业协会会长、北京大学兼职教授、浙江大学人文学院兼职研究员等多种社会职务。

  谢宏著有《造就冠军宝贝》、《婴幼儿营养与科学喂养》、《谢宏真道理》、《贝因美成功生养教》、《系统经营论》等20多部论著。

 • 张鹏
  张鹏育儿专家

  谢宏,1965年出生于浙江省台州市黄岩区,贝因美创始人、首席科学家。担任中国食品科学技术学会常务理事、中国儿童食品专业学会常务理事、中国国家标准化管理委员会国际标准化专家、全国特殊膳食标准化技术委员会委员、全国青少年儿童食品安全专家委员会专家委员、浙江省妇幼婴童产业商会会长、杭州市婴童产业协会名誉会长、浙江大学MBA导师、浙江工商大学客座教授、浙江省孕婴童用品行业协会会长、北京大学兼职教授、浙江大学人文学院兼职研究员等多种社会职务。

  谢宏著有《造就冠军宝贝》、《婴幼儿营养与科学喂养》、《谢宏真道理》、《贝因美成功生养教》、《系统经营论》等20多部论著。

 • 张鹏5
 • 张鹏4
 • 张鹏3
 • 张鹏2
 • 张鹏